Leptis Magna

kaartLeptis of Lepcis Magna (Λέπτις), havenstad op de noordkust van Afrika, gelegen halverwege de Syrtis maior en de Syrtis minor, nabij het moderne Homs. Gesticht als de phenicische factorij Lpqy voor de afzet van handelswaar aan inheemse stammen, kwam L.M. al vroeg onder carthaagse invloed. In 193 vC onderwierp het zich aan de numidische vorst Massinissa, maar in de oorlog tegen Iugurtha (111 vC) sloot het zich als civitas foederata bij Rome aan. Wegens de steun die L.M. aan Cato minor verleende maakte Caesar er een civitas stipendiaria van, wat het bleef tot de reorganisatie van Africa in 23 vC. Door keizer Traianus tot colonia verheven in 110 nC, beleefde de stad vooral door toedoen van Septimius Severus, die er in 146 was geboren, een periode van grote bloei; hij verfraaide de stad op grootse wijze en verleende de inwoners het ius italicum. In de vierde eeuw was L.M. een steunpunt van het donatisme. Tegen 400 werd het door inheemse stammen verwoest, in 455 door de Vandalen veroverd. Overstromingen voltooiden in de volgende eeuwen de ondergang.

basilicatheater Italiaanse opgravingen hebben sedert 1919 belangrijke delen van de antieke stad blootgelegd. De oudste kern, waar men scherven uit de 7e eeuw vC heeft ontdekt, was aan de monding van de rivier gelegen. Daar lag ook tussen het theater en de haven het oudste romeinse stadsdeel. Uit de tijd van Septimius Severus dagtekent een groot aantal bouwwerken, o.a. een prachtig marktcomplex met twee paviljoens, een forum met basilica, een triomfboog met reliëfs die de keizer te L.M. voorstellen, en de haveninstallaties. De thermen dateren uit de tijd van Hadrianus (117-138). L.M. is een van de indrukwekkendste ruïnenvelden van het romeinse rijk. Talrijke beeldhouwwerken uit L.M. bevinden zich in het museum van Tripolis.


Lit. P. Romanelli (EAA 4, 572-594). - R. Bianchi Bandinelli/ E. Vergara Caffarelli/G. Caputo, The Buried City. Excavations at L.M. (New York 1966). M. Floriani Squarciapino, L.M. (Basel 1966). P. Wyman, L.M., Sabratha, Oea (London 1971). [J. A. de Waele]


Kaart