Pydna

kaartPydna (Πύδνα), griekse stad in de landstreek Pieria in het zuiden van Macedonië, gunstig gelegen op de westkust van de Golf van Thermae. Over de oorsprong en oudste geschiedenis van P. is niets bekend. In het begin van de 5e eeuw vC werd het door Alexander I bij Macedonië ingelijfd, maar vóór 411 vC moet de stad tegen het macedonische bewind in opstand gekomen zijn; in dat jaar werd zij door koning Archelaüs ingenomen en verwoest. In 364 werd de inmiddels herbouwde en opnieuw versterkte stad door de Atheners bezet, maar in 357/356 kon ze na sluwe manipulaties van Philippus II weer door Macedonië in bezit genomen worden. In 317/316 werd Olympias, de naar Macedonië teruggekeerde moeder van Alexander de Grote, in P. langdurig door Cassander belegerd, na een verschrikkelijke hongersnood tot capitulatie gedwongen en omgebracht. Bij P. vond op 22 juni 168 vC tussen de macedonische koning Perseus en de Romeinen onder bevel van Aemilius Paullus de beslissende veldslag plaats die een eind maakte aan het koninkrijk Macedonië.

beeldjesDe opgravingen in Pydna zijn pas in 1975 begonnen en er zijn tot nu toe niet veel resten gevonden, behalve graven met grafgeschenken.


Lit. Polybius 29, 17. Livius 44, 32-44. Plutarchus, Aemilius Paullus 17-24. - C. Danoff (PRE Suppl. 10, 1965, 839-842). J. Kromayer/G. Veith, Antike Schlachtfelder 2 (Berlin 1907) 294-336. Id., Schlachtenatlas zur antiken Kriegsgeschichte 2. Römische Abteilung 2 (Berlin 1922) 47-51. E. Meyer, Die Schlacht bei P. (Kleine Schriften 2, Halle 1924, 463-485). [Nuchelmans]


Kaart