Thaenae

kaartThaenae (of Thenae (Θεναί)), romeinse havenstad aan de rand van de romeinse provincie Africa, tegenwoordig Gabes. In de Tab.Peut. (VI,4) wordt T. zonder naam met 2 torens aangegeven (op foto rechts: linksboven naast Macromades Minores). In de Romeinse keizertijd kende T. zijn grootste bloei. T. werd op inscripties Aelia Augusta Mercurialis Thaenitanorum en Aeliae Thenae genoemd (CIL VIII, 2991) en dit wijst op de groei tijdens de tijd van Hadrianus. T. werd een romeinse militaire colonia (Itin. Ant. 59 p.28: Thenis colonia). Kahrstedt komt bij de berekening van het aantal inwoners op 7000, die op 13 ha leefden. T. was gedurende 255-649 bisschopszetel.

Bij opgravingen zijn punische lampen en munten gevonden, maar de invloed van de Romeinen op de stadsbouw was veel groter.


Lit. H. Treidler, PRE 5B, 1701-3. Meltzer-Kahrstedt, Geschichte der Karthager III 76.


Kaart