This

This of Thinis (Θίς; Tni) was volgens Manetho de residentiestad van de eerste twee egyptische koningshuizen; daarom wordt hun tijd de thinitische periode genoemd. T., tussen Girga en Abydus gelegen, moest dus de metropool zijn van de 8e opper-egyptische gouw. De ontdekking te Abydus van zeven graven van de 1e en twee van de 2e dynastie scheen de bewering van Manetho te bevestigen, totdat van dezelfde koningen van de 1e dynastie ook graven blootgelegd werden te Sakkara (Koningsgraven). Van de twee monumenten die zij als koning van Opper- en van Beneden-Egypte bezaten moet één dus een cenotaaf geweest zijn. W. B. Emery, de opgraver van Noord-Sakkara, is van mening dat hier hun laatste rustplaats lag, waaruit zou voortvloeien dat Memphis hun hoofdstad was.


Lit. H. Kees (PRE 6A, 282-285). Gardiner 38*v. Id., Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 408-414. Drioton/Vandier 133-136, 636. [Vergote]


Kaart