Thoricus

theaterThoricus (Θορικός), stadje en deme op de oostkust van Attica, nabij de zilvermijnen van Laurium, thans Theriko. T. was al in het 2e millennium vC bewoond (blijkens een koepelgraf en resten van huizen) en zou een van de steden van de prehistorische attische dodecapolis zijn geweest. In 412 vC werd de plaats versterkt, ter beveiliging van de zilvermijnen. Haar betekenis ontleende zij voorts aan de beide havens, maar in de hellenistische tijd ging zij snel achteruit, o.m. door de concurrentie van de Piraeus. Van de resten uit de oudheid verdienen vermelding een archaïsch, ca. 300 vC vergroot, theater (foto hiernaast), de vesting- en havenwerken, een Dionysus-heiligdom en een paar kleine tempels. Voorts zijn uitgestrekte necropolen blootgelegd en onderzocht.


Lit. W. Wrede (PRE 6A, 338-340). L. Guerrini (EAA 7, 836v). Verslagen van de belgische opgravingen sinds 1963: H. Mussche/J. Bin e.a., Thorikos. Rapports préliminaires sur les campagnes de fouilles (Bruxelles 1964vv; 7 delen verschenen). H. Mussche, Thorikos. Eine Führung durch die Ausgrabungen Gent 1978). [Nuchelmans]


Kaart