Thugga

theaterThugga, romeinse stad in het binnenland van Noord-Afrika, schilderachtig gelegen in een vruchtbare streek ca. 120 km ten westzuidwesten van Carthago, niet ver van Thubursicum Bure; de moderne naam is Dougga. T. was een zeer oude inheemse marktplaats, die al vroeg in contact kwam met en de invloed onderging van de Carthagers. Vermoedelijk was de stad in de 2e eeuw vC enige tijd residentie van de koningen van Numidië. In 46 vC werd het gebied van T. door Rome geannexeerd en vestigden er zich Romeinen. In 205 nC werd T. tot municipium verheven, in 261 werd het Colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana Thuggensis. Van de antieke stad zijn indrukwekkende resten bewaard gebleven, o.a. van een met reliëfwerk versierd mausoleum in punische stijl (ca. 200 vC), van het forum, van thermen en een theater, van luxueuze particuliere woningen met fraaie mozaïeken.Lit. F. Windberg (PRE Suppl. 7, 1940, 1567-1571). G. Picard (EAA 7, 186v). A. Ennabli (The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, 917-919). -L. Carton, Dougga (Tunis 1929). C. Poinssot, Les ruines de Dougga (ib. 1958). [Nuchelmans]


Kaart