VindolandaDit fort ten zuiden van de wal van Hadrianus werd waarschijnlijk gebouwd door Agricola ca. 80 nC. Het had de normale rechthoekige vorm van een romeins fort, een stenen hoofdkwartier, huis van de commandant en een badhuis. In de tijd van Hadrianus (120 nC) werd dit fort afgebroken en door een nieuw vervangen. Westelijk van het fort lag een burgerlijke nederzetting, een vicus, die in de 3e eeuw nC uitgroeide tot een kleine stad.

De grijze lijnen geven het 1e fort aan, de zwarte het 2e en de vicus.

De soldaten die het garnizoen bevolkten, behoorden tot de hulptroepen en kwamen overeenkomstig de romeinse politiek niet uit Britannia zoals het 1e cohort van de Tungri (Tongeren in België) en het 3e en 9e cohort van de Batavi (zie foto van grafsteen links). De leiders van deze eenheden waren Tungri en Batavi. Later kwamen ook soldaten uit andere romeinse provincies.


In Vindolanda worden sommige delen weer volledig opgebouwd als archeologisch experiment.Terug