Virunum

kaartVirunum, romeinse stad in Noricum bij het tegenwoordige Maria Saal. Er is geen nederzetting van voor die tijd gevonden. Met de verplaatsing van de stad naar de Magdalensberg in de vlakte werd ze onder Claudius zetel van de stadhouder van Noricum, maar toen de Legio II Italica naar de Donau werd verplaatst, verloor de stad de zetel. Bij de deling van Noricum onder Diocletianus werd V. weer provinciehoofdstad. De stad was ook zetel van een bisschop. Er zijn grote archeologische vondsten gedaan o.a. een theater dat onder Hadrianus was gebouwd, en een amphitheater.


Lit. KP, 5, 1297-1299. NP 12/2, 250.
Kaart