Hellenica van Oxyrhynchus

Hellenica van Oxyrhynchus of H. Oxyrhynchia, in de griekse filologie gebruikelijke benaming voor een grieks geschiedwerk waarvan in 1906 op een papyrus uit het dorp Oxyrhynchus in Egypte ca. 900 regels ontdekt werden; in 1949 werden nog enkele fragmenten gepubliceerd, die in 1934 te Oxyrhynchus aan het licht waren gekomen. De inhoud van laatstgenoemde heeft betrekking op de jaren 409 en 407 vC (slag bij Notium), de eerstgenoemde verhalen in details gebeurtenissen uit de jaren 396 en 395 vC: de zeeoorlog bij Rhodus, Agesilaüs' veldtocht in Klein-Azië, het beginnende conflict tussen Boeotië en Phoeis met een beschrijving van de boeotische bond. Uit de gehele behandelingswijze blijkt de grote deskundigheid en de kritische zin van de auteur. Het werk dat waarschijnlijk bedoeld was, evenals de Hellenica van Xenophon, als voortzetting van Thucydides' geschiedenis van de Peloponnesische oorlog, werd geschreven tussen 387 en 346 vC. De identificatie van de auteur der H. kan ondanks vele schrandere povingen nog niet als gelukt beschouwd worden. Grenfell, Hunt, von Wilamowitz, Eduard Meyer en Eduard Schwartz dachten aan Theopompus, Er. Blass, P. Maas, M. Pohlenz en K. Beloch aan Cratippus, W. Judeich, E. Walker, M. Geizer en G. Glotz aan Ephorus; F. Jacoby en W. Otto tenslotte pleitten voor een zekere Daemachus.


Lit. Uitgaven: Editiones principes: B. Grenfell/A. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri 5 (London 1908) 110-242. V. Bartoletti, Nuovi Frammenti delle 'Elleniche di Ossirinco' (Papiri greci e latini 13, 1, Florence 1949, 61-81). Beste latere edities: F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 2A, 2C (Berlin 1926 = Leiden 1961-1963) nr. 66. V. Bartoletti, Hellenica Oxyrhynchia (Leipzig 1959). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs