Suda

Suda (Σοῦδα), titel van het omvangrijkste, ca. 30.000 artikelen tellende, griekse lexicon dat uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. Het werd ca. 1000 nC in Byzantium samengesteld uit diverse oudere werken van lexicografische en encyclopedische aard en is voor onze kennis van de griekse taal en letteren van onschatbare waarde, om. door de vele citaten en de uitvoerige gegevens betreffende de griekse literatuurgeschiedenis die het bevat. Van de 12e eeuw tot ca. 1930 werd de titel S. foutief geïnterpreteerd als de naam van de auteur Suidas; de betekenis van het woord S. is omstreden.


Lit. Uitgave: A. Adler, Suidae Lexicon 1-5 (Leipzig 1928-1938 = Stuttgart 1967-1971). - A. Adler (PRE 4A, 675-717). F. Dölger, Der Titel des sog. Suidaslexikons (Sitzungsberichte der Bayerischen Akad. Wiss. 1936,6). Id., Zur S.-Frage (ByzZ 38, 1938, 36-57). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs