Agyrrhius

Agyrrhius (Ἀγύρριος), democratisch staatsman te Athene, voerde na de peloponnesische oorlog de door Pericles (?) ingestelde kijkvergoeding ('theoorikon') opnieuw in, die arme burgers in de gelegenheid stelde het theater te bezoeken. Om het bijwonen van de volksvergadering te stimuleren, voerde hij ca. 400 een soort vacatie-geld in (ἐκκλησιαστικόν), dat aanvankelijk één, later drie obolen per dag bedroeg. [Nuchelmans]


Lijst van Namen