Astyages

Astyages (Ἀστυάγης), griekse vorm van akkadisch istumegu), zoon van Cyaxares, was van 584 tot 550 koning van Medië. Volgens het op sagen berustende verhaal van Herodotus (1, 107-130) zag hij in een droom dat een zoon van zijn dochter Mandane in zijn plaats over Azië zou regeren. Hij huwelijkte daarom deze dochter uit aan Cambyses, een onaanzienlijke vorst der Perzen. Uit hun huwelijk werd Cyrus geboren; aan de Mediër Harpagus werd opgedragen, het kind uit de weg te ruimen. Dit werd echter door een herder gered en opgevoed, totdat zijn ware afkomst aan het licht kwam en de jonge prins bij A. ontboden werd. Harpagus, die voor straf bij een maaltijd, zonder dat hij enig vermoeden had, het vlees van zijn eigen zoon te eten kreeg, verbond zich later met Cyrus. Deze verzamelde een leger, stiet met behulp van de Meden zijn grootvader van de troon en maakte daarmee voor goed een einde aan de zelfstandigheid van het rijk der Meden. Een authentiek bericht over deze opstand en Cyrus' overwinning geeft de Naboniduskroniek.

A. zou na zijn val door Cyrus genadig behandeld en tot satraap van Hyrcanië benoemd zijn, waar hij tegen Cyrus' wil door een zekere Ubares vermoord werd.


Lit. Herodotus 1, 107-130. E. Meyer (PRE 2, 1865). F. W. König, Älteste Geschichte der Meder und Perser (AO 33, 34; Leipzig 1934). [Beek/Nuchelmans]


Lijst van Namen