Iphicrates

Iphicrates (Ἰφικράτης), atheense veldheer en huurlingencommandant uit de eerste helft van de 4e eeuw vC. Tijdens de corinthische oorlog nam hij in 393 het commando op zich over de door Conon aangeworven huurlingen, die hij drilde tot een gedisciplineerd peltastencorps, waarmee hij succesvolle expedities op de Peloponnesus ondernam, in 390 een spartaanse legerafdeling vernietigde en in 388 en 387 aan de Hellespont streed. Na de vrede van Antalcidas (387/386) was I. commandant van een huurleger in Thracië, waar hij de dochter van koning Cotys huwde, en tenslotte in Syrië, waar hij in 374 voor de Perzen tegen de opstandige Egyptenaren vocht.

In 373 keerde hij in Athene terug, in het volgende jaar bevrijdde hy Corcyra van een spartaanse bezetting. In 370/369 slaagde hij er echter niet in Epaminondas van de Peloponnesus te weren; ook zyn poging om Amphipolis voor de Atheners te heroveren mislukte (367-365). Toen I. daarom niet meer als strateeg herkozen werd, trok hij zich verontwaardigd terug op zijn bezittingen in Thracië. Bij het begin van de attische bondgenotenoorlog (357-355) wederom tot atheens strateeg gekozen, werd hij wegens zijn weifelend optreden door zijn medestrateeg Chares van verraad beschuldigd; hij werd echter vrijgesproken. Niet lang daarna stierf hij.

In de krijgsgeschiedenis geniet I. bekendheid als de generaal die het eerst de grote tactische voordelen van een beweeglijk peltastencorps inzag en uitbuitte.


Lit. Xenophon, Hellenica, passim. Cornelius Nepos. Leven van I. - U. Kahrstedt/Th. Thalheim (PRE 9, 2019-2022). [Nuchelmans]


Lijst van Namen