Orthagoras

Orthagoras (Ὀρθαγόρας), stichter van de tyrannis der Orthagoriden in Sicyon, oudoom (?) van Clisthenes. O., die vermoedelijk uit een aristocratische, zij het niet-dorische familie stamde, wierp zich op als tiran toen hij de functie van polemarch bekleedde, d.w.z. aanvoerder was van de falanx der hoplieten uit de boerenstand. Hij leefde in de 7e eeuw vC, maar de nadere precisering van zijn chronologie is omstreden: ca. 610 of ca. 650.


Lit. F. Schachermeyer (PRE 18, 1430-1432). - H. Berve, Die Tyrannis bei den Griechen (München 1967) 27-32, 531-535. D. M. Leahy, The Dating of the Orthagorid Dynasty (Historia 17, 1968, 1-23). C. Mossé, La tyrannie dans la Grèce antique (Paris 1969) 3747. [Pleket]


Lijst van Namen