Plistoanax

Plistoanax (Πλειστοάναξ), koning uit Spartaanse huis der Agiaden, zoon van de beroemde Pausanias. Hij regeerde van 458 tot 408/7, maar in het begin nog onder de voogdij van zijn oom Nicomedes. In 448 leidde hij samen met Cleandridas het spartaanse leger tegen Athene dat door de afval van Euboea in moeilijkheden was gekomen. Pericles verkreeg hun terugtocht, waarschijnlijk door steekpenningen. Zij werden hiervoor in Sparta veroordeeld; Plistoanax in Arcadië in ballingschap. In 427/6 keerde hij na een interventie van de Pythia terug. P. deed daarna veel moeite om de verhoudingen met Athene te verbeteren. Als koning sloot hij met de Atheners de Nicias-vrede in 421. Hierna trad hij nauwelijks meer op de voorgrond. In 408/407 stierf hij. Zijn zoon Pausanias volgde hem op.


Lijst van Namen