Tennes

Tennes (Τέννης, griekse vorm van de phenicische naam Tabnit), koning van Sidon van 354 tot 350 vC. Hij kwam, bijgestaan door 4000 griekse huurlingen onder commando van Mentor van Rhodus, in opstand tegen de perzische koning Artaxerxes II, aan wie Sidon destijds onderhorig was. T. versloeg de perzische satrapen van Syrië en Cilicië, maar toen Artaxerxes met zijn troepenmacht het beleg voor de stad sloeg, pleegde T. verraad en leverde Sidon over; hij werd desalniettemin door Artaxerxes ter dood gebracht. De belegerde Sidoniërs staken, toen de Perzen de stad binnendrongen, zelf hun huizen in brand, waarbij 40.000 mensen omgekomen zouden zijn. [Nuchelmans]


Lijst van Namen