Tissaphernes

Tissaphernes (Τισσαφέρνης), zoon van Hydarnes, perzische satraap ten tijde van Darius II en Artaxerxes II. T. werd nadat hij de opstandige satraap Pissuthnes had verslagen, satraap van Sardes en militair opperbévelhebber van Klein-Azië. In 412 sloot hij met Sparta een verdrag, waarbij hij het steun beloofde in de peloponnesische oorlog. In ruil hiervoor zou hij de vnje hand krijgen t.a.v. de griekse steden in Klein-Azië. T. voelde er echter meer voor Atheners en Spartanen tegen elkaar uit te spelen, zodat er van de steun niet veel terecht kwam. Dit ergerde de sterk pro-spartaanse Cyrus minor en toen T.' broer bovendien betrokken raakte bij een samenzwering tegen Darius II, verloor hij zijn oppercommando en werd zijn gezag beperkt tot Carië (408). Toen Cyrus toebereidseien maakte voor de tocht tegen zijn broer Artaxerxes II, bracht T. de koning hiervan op de hoogte en trok hem met zijn troepen tegemoet om hem bij te staan. Dank zij zijn ruiterij eindigde de slag van Cunaxa (401) voor de koning gunstig. Uit erkentelijkheid gaf Artaxemes aan T. het oppercommando in Klein-Azië terug en schonk hem bovendien zijn dochter tot vrouw. Tijdens het offensief van Sparta ter bevrijding van de kleinaziatische Grieken streed T. o.a. tegen Agesilaüs, tegen wie hij in 395 bij Sardes een zware nederlaag leed. Hierdoor en door de intriges van Artaxerxes' moeder Parysatis, die hem dodelijk haatte, viel T. definitief in ongenade. Op bevel van Artaxerxes lokte Tithraustes T. naar Colossae en liet hem daar vermoorden.


Lit. H. Schaefer (PRE Suppl. 7, 1940, 1579-1599). [Schouten]


Lijst van Namen