Aryballus

aryballosAryballus (ἀρύβαλλος), in de griekse ceramiek naam van een kogelvormig kruikje met een nauwe korte hals en een bredere opening. De z.g. corinthische a. - Corinthe schijnt de voornaamste producent te zijn geweest - heeft een brede schijfvormige mond en slechts één oortje, de z.g. attische a. heeft een mond in de vorm van een halve bol en meestal twee oortjes. De a. was bestemd voor het meenemen van welriekende olieën en dergelijke, bv. ten behoeve van worstelaars, en kon met een riempje aan de pols worden gedragen. Hiernaast een afbeelding van een Corinthische aryballus. Zie ook Lecythus. [Nuchelmans]


Register Vazen Lijst van Namen