Chiton

chitonChiton (χιτών), naam van het voornaamste kledingstuk der Grieken. De c. was een eenvoudig linnen hemd zonder of met korte mouwen, dat rond het middel enigszins opgeschort werd. Binnenshuis en bij het werk droegen mannen zowel als vrouwen gewoonlijk alleen de c.; buitenshuis droeg men over de c. dikwijls een of andere mantel (chlaina, chlamys, peplus). De ruimere, in rijke plooien tot op de voeten neerhangende c. diende in de archaïsche tijd als staatsiegewaad, sinds de 5e eeuw vC werd hij veel door vrouwen als dagelijkse kleding gedragen.

Klik hier voor plaatjes.


Lit. W. Amelung (PRE 3, 2309-2335). M. Bieber, Griechische Kleidung (Berlin 1928). Id., Entwicklungsgeschichte der griechischen Tracht (ib. 1965). [Nuchelmans]Register