Brygus

Brygus (Βρύγος), atheense ceramiekfabrikant uit het begin van de 5e eeuw vC. Uit zijn atelier kennen we 13 gesigneerde werken, waarvan er vijf beschilderd zijn door de anonieme kunstenaar die de 'schilder van B.' wordt genoemd. Deze, aan wie in totaal 17 werken, merendeels cylices, worden toegeschreven, was werkzaam tussen 495 en 480 in de z.g. roodfigurige stijl. Het felle temperament van B. komt tot uiting in de opvallende dynamiek van zijn composities, die bij voorkeur dionysische taferelen uitbeelden. Zijn latere werken bezitten echter een rustiger stijl. Het meest kenmerkend voor zijn werkwijze zijn de cylices in het Cabinet des Médailles (no. 576: Dionysus met saters en maenaden) te Parijs, in Würzburg (no. 479: optocht van dansende jongens) en in het Louvre (G 152: scène uit de verwoesting van Troje).

vaas
Dronken, brakende jongeman wordt door door hetaere ondersteund (Vulci, Etrurië, 490 vC)


Lit. C. Robert (PRE 3, 922-925). S. Stucchi (EAA 2, 199-202). - P. Hartwig, Die griechischen Meisterschalen (Stuttgart/Berlin 1893) 307-374. J. D. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters² (Oxford 1962) 368-385. Id., Brygan Symposia (Studies D. Robinson 1, Saint-Louis 1953, 74-83). [Nuchelmans]


Lijst van Namen