Epictetus

(1) Epictetus (Ἐπίκτητος) de oudere, attische vazenschilder uit het eind van de 6e eeuw vC, van wie een dertigtal gesigneerde schalen bewaard zijn gebleven, de meeste met rode figuren. De stijl van E. is klaar en elegant; zijn onderwerpen ontleent hij zowel aan de mythologie als aan het dagelijkse leven. Een prachtig specimen van zijn kunst is schaal E 38 in het British Museum, die aan de buitenzijde Heracles en Busiris, aan de binnenzijde een fluitspeler met een hetaere vertoont.

fluitspeler


Lit. E. Paribeni (EAA 3, 370-372). - W. Kraiker, Epiktet (Jahrb. des Deutschen Arch. Inst. 44, 1929, 141-197). J. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters² (Oxford 1963) 70-79.


(2) Epictetus de jongere, attische vazenschilder die, om verwarring met zijn oudere naamgenoot Epictetus de oudere te voorkomen, door de kunsthistorici gewoonlijk de schilder van Cleophrades wordt genoemd. [Nuchelmans]


Lijst van Namen