Leochares

apolloLeochares (Λεωχάρης), atheense beeldhouwer, tijdgenoot van Praxiteles en Lysippus. Plinius maior geeft de 102e olympiade (372-369) als zijn hoogtepunt, maar dit is zeker te vroeg, daar zijn laatste dateerbare werk, de groep van Craterus te Delphi (afb. 35, nr. 42), ca. 320 vC ontstond. Het oeuvre van L. was zeer omvangrijk en bestond vooral uit beelden van goden en atleten en uit portretbeelden, o.a. dat van Isocrates te Eleusis en die van de familieleden van Alexander de Grote in het Philippeum te Olympia. Een slechte repliek van zijn Ganymedes die door een adelaar wordt geroofd (Rome, Vaticaan) heeft men op grond van Plinius' beschrijving aan L. toegeschreven. Van de door hem gemaakte westfries van het mausoleum te Halicarnassus zouden een zestal platen in het Brits Museum stammen. Stilistische overeenkomst vertonen de Apollo van Belvedere (zie linksboven), de Artemis van Versailles en de Aphrodite in het Capitolijns Museum, die sommigen daarom aan L. toeschrijven.


Lit. G. Lippold (PRE 12, 1992-1998). P. Arias (EAA 4, 565v). - G. Lippold, Handbuch der Archäologie 3 (München 1950) 268-272. Ch. Picard, Manuel d'archéologie grecque. La sculpture 4, 2 (Paris 1963). [J. A. de Waele]


Lijst van Namen