Xenarchus

Xenarchus (Ξέναρχος) van Seleucia in Cilicië, peripatetisch wijsgeer uit de 1e eeuw vC. Hij verbleef in Alexandrië, Athene en Rome. In laatstgenoemde stad was hij met Arius Didymus en keizer Augustus bevriend en was de geograaf Strabo zijn leerling. De filosofische opvattingen van X. zijn ons slechts gebrekkig bekend uit latere bronnen, met name uit de neoplatonicus Simplicius (6e eeuw nC). In het enige geschrift waarvan de titel bekend is, Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν (Tegen het vijfde element), bestreed hij de noodzaak om met Aristoteles naast de vier elementen water, aarde, lucht en vuur een vijfde element αἰθήρ aan te nemen, waaruit volgens Aristoteles de hemellichamen bestaan en dat aan slechts één verandering onderhavig is, de rotatie.


Lit. P. Moraux (PRE 9A, 1422-1435). - Id., Der Aristotelismus bei den Griechen 1. Die Renaissance des Aristotelismus im 1. Jh. v. Chr. (Berlin 1973) 197-214. [Nuchelmans]Lijst van Namen