Alcmene

Alcmene (Ἀλκμήνη), legendarische dochter van koning Electryon van Mycene, huwde met haar oom Amphithryo. A. was door Zeus de moeder van Heracles, door Amphitryo van Iphicles.

Amphitryo was, toen hij hoorde dat zij zwanger was van een andere man, eerst van plan haar op een brandstapel te laten verbranden. Hiernaast is dat op een vaas uit Paestum te zien (345 v.C., Brits Museum). Zeus zond overigens een regenbui die het vuur doofde. Amphitryo, getroffen door het goddelijk ingrijpen, vergaf haar.
mythen