De Schepping van de Mens door Prometheus

Prometheus en Epimetheus werden gevangen gezet in de Tartarus, omdat zij niet samen met de andere Titanen gevochten hadden in de oorlog met de Olympiërs. Zij kregen de taak mensen te maken. Prometheus vormde een mens uit modder, en Athena blies leven in deze kleifiguur.

Prometheus had Epimetheus de taak toegewezen om de schepselen van de aarde hun verschillende kwaliteiten te geven, zoals snelheid, slimheid, kracht, bonten kleed, vleugels. Ongelukkigerwijs had Epimetheus tegen de tijd dat hij bij de mens kwam, alle goede eigenschappen uitgedeeld en waren er geen over voor de mens. Dus besloot Prometheus de mens rechtop te laten staan zoals de goden en hun het vuur te geven.

Prometheus hield meer van de mens dan van de Olympiërs, die het grootste deel van zijn familie naar de Tartarus had verbannen. Dus toen Zeus besliste dat de mens een deel van elk dier aan de goden moest offeren, besloot Prometheus Zeus voor de gek te houden. Hij slachtte de offerstier en maakte twee stapels, een met de botten verpakt in sappig vet, de ander met het vlees verborgen onder de huid. Hij vroeg Zeus nu een keuze te maken. Zeus koos de botten. Omdat Zeus zijn woord had gegeven, moest hij die als zijn deel bij toekomstige offers accepteren. In zijn boosheid over de truc nam Zeus het vuur bij de mensen weg. Maar Prometheus stak een fakkel aan de zon aan en nam het vuur in een rietstengel mee naar de mens. Zeus was zeer boos omdat de mens weer vuur had. Hij besloot de mens en Prometheus vreselijk te straffen.

Om de mens te straffen liet Zeus Hephaestus een ongelooflijk mooi schepsel maken. De goden gaven het schepsel vele, grote geschenken. Hij liet Hermes het schepsel een bedrieglijk hart en een leugenachtige tong geven. Dit schepsel was Pandora, de eerste vrouw. Het laatste geschenk was een vat dat Pandora niet open mocht maken. Zeus zond Zeus Pandora naar Epimetheus die bij de mensen verbleef.

Prometheus had Epimetheus gewaarschuwd om geen geschenken van Zeus aan te nemen, maar de schoonheid van Pandora was te groot en hij stond haar toe te blijven. Tenslotte won de nieuwsgierigheid van Pandora het van het angst voor het verbod. Zij opende het vat (de doos) en allerlei soorten rampen en ongelukken vloegen eruit. Maar de goden hadden uit medelijden een goed ding in het vat gestopt: de hoop. Deze vroeg om ook vrijgelaten te worden; dat deed Pandora en sindsdien heeft de mens de hoop die hem troost en geneest van alle ellende.

vaasZeus was boos op Prometheus vanwege drie dingen: dat hij voor de gek was gehouden bij het offer, dat hij het vuur voor de mens stal en dat hij weigerde aan Zeus te vertellen welke van zijn eigen kinderen hem zou onttronen. Zeus liet zijn dienaren Prometheus grijpen en naar de Caucasus brengen en hem daar vastketenen aan een rots met onbreekbare stalen ketenen. Hier werd hij overdag gefolterd door een adelaar die zijn lever opvrat. Maar 's nachts groeide deze weer aan. Zeus gaf Prometheus twee manieren om aan deze foltering te ontsnappen. Hij kon Zeus vertellen wie de moeder van het kind was die hem zou onttronen. Of hij moest aan twee voorwaarden voldoen: Ten eerste moest een onsterfelijke voor Prometheus sterven. Ten tweede moest een sterfelijke de adelaar doden en hem ontketenen. Tenslotte stemde Chiron, de Centaur, er mee in voor hem te sterven en Heracles doodde de adelaar en maakte hem los.
Op de lakonische vaas uit ca.550 vC wordt Prometheus lever door de adelaar opgegeten en staat Atlas links van hem.mythen