Demodocus

Demodocus (Δημόδοκος), naam van de blinde zanger aan het hof van koning Alcinoüs van de Phaeaken.

Toen Odysseus Alcinoüs' gast was, zong D. bij de maaltijd en de dans over de twist tussen Odysseus en Achilles, de liefde van Ares en Aphrodite, en het houten paard. In de post-homerische traditie droeg ook de zanger onder wiens hoede Agamemnon bij zijn vertrek naar Troje zijn echtgenote Clytaemnestra stelde, de naam D.

Lit. Odyssee 8, 62-108, 254-369, 479-454. [Nuchelmans]


mythen