Egeria

Egeria, in de romeinse mythologie bronnimf, geboortegodin en beschermgodin van Rome. Volgens de sage was E. gehuwd met koning Numa Pompilius, die overeenkomstig haar adviezen vele wijze maatregelen nam. Na Numa's dood zou E. in een bron veranderd zijn. Te Rome werd de nimf vereerd in het heiligdom van de Camenae buiten de Porta Capena.


mythen