Eirene

Eirene (Εἰρήνη = Vrede), griekse personificatie van de vrede, volgens Hesiodus (Theogonie 901-903) en anderen dochter van Zeus en Themis en een zuster van Dike en Eunomia (Horen). Haar zegeningen worden door de dichters geprezen, in Aristophanes' Vrede wordt zij door boeren bevrijd uit een donkere spelonk, waarin Oorlog (Πολεμος) haar had opgesloten. Vanaf de 5e eeuw vC genoot E. in Athene goddelijke verering met onbloedige offers tijdens het Συνοικία-feest op de 16e dag van de maand Hecatombaeon.

De beeldhouwer Cephisodotus vervaardigde een beroemde bronzen E. met het Plutuskind op de arm; van dit beeld, dat bij de tholus op de atheense agora was opgesteld, zijn kopieën bewaard gebleven, o.a. een marmeren in de Antikensammlung te München. Ook op munten is E. veelvuldig afgebeeld. In Rome werd de vredesgodin eerst sinds de tijd van keizer Augustus vereerd (Pax). Hiernaast de marmeren kopie uit de Antikensammlung in München.

Lit. Bacchylides, fragment 4. - O. Waser (PRE 5, 2128-2134). D. Mustilli (EAA 3, 283). - I. Rodriguez, Opus iustitiae pax (Helmantica 3, 1952, 17-31). [Nuchelmans]
mythen