Hermione

Hermione (Ἑρμιόνη), legendarische dochter van Menelaüs en Helena. Volgens de Odyssee (4, 4-14) was zij tijdens de trojaanse oorlog door haar vader beloofd aan Achilles' zoon Neoptolemus, met wie zij na de oorlog huwde. In een latere versie van de sage was ze door haar grootvader Tyndareus - of door haar vader - ook aan haar neef Orestes toegezegd. Volgens Euripides' Andromache liet Orestes Neoptolemus in Delphi vermoorden en nam H. tot vrouw. Deze schonk hem een zoon Tisamenus.

Lit. P. Weizsäcker (Roscher 1, 2433v). Zwicker (PRE 8, 841843). [Nuchelmans]


mythen