Hymen

Hymen (Ὑμήν) of Hymenaeus (Ὑμέναιος), griekse god van de bruiloft. Bij griekse bruiloften was de feestroep Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε of ὦ Ὑμὴν Ὑμέναιε. Deze woorden werden, terecht of ten onrechte, opgevat als de aanroeping van een god. Dit gaf uiteraard ook aanleiding tot het ontstaan van een aantal aetiologische legenden, die alle hierop neerkomen dat H. een knappe jongeman was die hetzij na veel avonturen een gelukkig huwelijk sloot hetzij op zijn huwelijksdag overleed hetzij als musicus bij een bruiloft om het leven kwam.

Lit. B. Sauer (Roscher 1, 2800-2804). [Nuchelmans]


mythen