Hypermnestra

Hypermnestra (Ὑπερμνήστρα), een van de vijftig Danaïden. H. was de enige van Danaüs' dochters die, in strijd met de raad van haar vader, haar echtgenoot - Lynceus - niet vermoordde, hetzij uit liefde hetzij uit schroom hetzij uit dankbaarheid omdat Lynceus haar maagdelijkheid respecteerde.


mythen