Ocnus

Ocnus (Ὄκνος),

(1) Ocnus, in de griekse volksverhalen naam van een allegorische figuur die ondanks alle inspanning er niet in slaagt zijn werk te voltooien. Van O. werd verteld dat hij in de Hades steeds bezig was een touw van biezen te vlechten, dat evenwel achter zijn rug door een ezel werd opgegeten. In een andere versie laadde hij takken op een ezel, die er telkens weer afvielen. O. schijnt een meer volkse pendant van ongelukkige heroën als Sisyphus en de Danaïden geweest te zijn.


(2) Ocnus, in de romeinse sage zoon van de stroomgod Tiberis en Tiresias' dochter Manto. Volgens sommigen was hij de stichter van de naar zijn moeder genoemde stad Mantua (Vergilius, Aeneis 10, 198). [Nuchelmans]


mythen