Philemon

Philemon (Φιλήμων) en Baucis, in de griekse sage een bejaard phrygisch echtpaar, dat ondanks zijn armoede aan Zeus en Hermes, die in de gedaante van sterfelijke reizigers onderdak zochten, een gastvrij onthaal bood, nadat rijke en aanzienlijke buurtgenoten hun deuren voor de goden gesloten hadden. Als straf daarvoor werd de streek door een overstroming in een moeras veranderd, waarbij de hut van P. gespaard bleef en tot een prachtige tempel omgevormd werd. Hierin deden de beide vrome echtelieden overeenkomstig hun wens dienst als priester, totdat ze hoogbejaard op dezelfde dag in bomen veranderd werden, P. in een eik, Baucis in een linde, die door de omwonenden vereerd werden. Aan de sage ligt waarschijnlijk een oude phrygische boomcultus ten grondslag.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 8, 616-724.


mythen