Pylades

Pylades (Πυλάδης), legendarische zoon van Strophius, een koning van Phocis, en van Agamemnons zuster Anaxibia. Toen Agamemnon door zijn ontrouwe echtgenote Clytaemnestra en haar minnaar Aegisthus omgebracht was, liet Electra haar jonge broer Orestes in veiligheid brengen bij hun oom Strophius. Daar groeide de prins op samen met P., wiens onafscheidelijke vriend hij werd en die hem vergezelde naar Argos om Agamemnon te wreken. Nadat Clytaemnestra en Aegisthus gedood waren, werd P. de echtgenoot van Electra.

Lit. P. Weizsäcker (Roscher 3, 3319-3322). G. Radke (PRE 23, 2077-2081). [Nuchelmans]


mythen