Pyramus

Pyramus (Πύραμος) en Thisbe, beroemd babylonisch liefdespaar, waarvan de tragische geschiedenis dank zij Ovidius (Metamorfosen 4, 55-166) tot de wereldliteratuur behoort. P. en T. mochten van hun vaders elkaar niet ontmoeten; ze spraken elkaar slechts door een spleet in de gemeenschappelijke muur van hun naast elkaar gelegen huizen. Toen ze eens een afspraak hadden gemaakt om elkaar buiten de stad heimelijk te treffen, kwam Thisbe het eerst op de afgesproken plaats, onder een moerbeiboom. Geschrokken van een toevallig voorbijkomende leeuwin, vluchtte ze en verloor daarbij haar sluier, die door de leeuwin met haar bebloede muil besmeurd werd Toen P. even later arriveerde, T. nergens zag maar wel de met bloed bevlekte sluier vond, dacht hij dat zijn geliefde door een wild dier verslonden was. In wanhoop doorstak hij zich met zijn zwaard. Teruggekeerd naar de moerbeiboom, vond T. de stervende jongen en benam zich eveneens het leven. Hun bloed zou op de moerbeiboom gespat zijn: de vruchten van deze boom, die voordien wit waren, zijn sinds deze droevige gebeurtenis, ten teken van rouw, zwart.

Als toonbeeld van trouw tot in de dood genoot het jeugdige paar de sympathie van talloze middeleeuwse en latere dichters; beroemd is de persiflage in het derde bedrijf van Shakespeare's Midsummernight's Dream.

Lit. H. Treidler (PRE 24, 1-10). [Nuchelmans]

mozaiek
Mozaïek uit het Huis van Dionysus in Paphos (Cyprus, 3e eeuw nC; foto W.Geilvoet)


mythen