Stentor

Stentor (Στέντωρ van στένω 'brullen'), legendarische griekse held, alleen bekend uit Homerus' Ilias 5, 785v, waar bij wordt voorgesteld als een man die even hard kon schreeuwen als vijftig anderen. Al in de oudheid was zijn krachtig stemgeluid spreekwoordelijk.

Lit. V. Gebhard (PRE 3A, 2336-2339). H. Lamer (Roscher 4, 1424v.)


mythen