Telegonus

Telegonus (Τηλέγονος), in de griekse sage een zoon van Odysseus en Circe, de tovenares bij wie Odysseus tijdens zijn omzwervingen een jaar verbleef. Volwassen geworden, werd T. door zijn moeder uitgezonden om zijn vader te zoeken. Op zijn tocht kwam hij ook op Ithaca, waar een gevecht met de bewoners ontstond. Daarbij doodde T. zonder het te weten zijn vader. Na de verzoening tussen de halfbroers Telemachus en T. huwde T. met Penelope, Telemachus met Circe. Tenslotte zou T. in Italië Tusculum en Praeneste gesticht hebben.

De lotgevallen van T. waren het onderwerp van de Telegonie, een epos in twee boeken dat aan Eugam(m)on van Cyrene (6e eeuw vC) toegeschreven werd; zie ook Epische cyclus.

Lit. J. Schmidt (Roscher 5, 248-254). O. Scherling (PRE 5A, 314320). - A. Hartmann, Untersuchungen über die Sagen vom Tod des Odysseus (München 1917) 44-89. R. Merkelbach, Untersuchungen zur Odyssee (ib. 1951) 142-155. [Nuchelmans ]


mythen