Tydeus

Tydeus (Τυδεύς), legendarische zoon van koning Oeneus van Calydon en Periboea, vader van de door Homerus geroemde held Diomedes. Omdat T. zijn broer (of een andere bloedverwant) gedood had, vluchtte hij naar Argos, waar hij gastvrij opgenomen en van schuld gereinigd werd door koning Adrastus en diens dochter Deipyle huwde, die de moeder van Diomedes werd. T. nam met zijn schoonvader deel aan de tocht van de Zeven tegen Thebe. Hij werd naar de stad gezonden als onderhandelaar, maar Eteocles weigerde hem aan te horen. Toen daagde T. de voornaamste Thebanen uit tot wedstrijden; hij won van allen en doodde, toen vijftig man hem bij zijn vertrek in een hinderlaag lokten, dezen allen op één na (Ilias 4, 384-400; 5, 800-813). Tijdens de strijd om Thebe werd hij door Melanippus zwaar gewond. De godin Athene wilde hem toen met instemming van Zeus onsterfelijk maken; maar toen Amphiaraüs Melanippus het hoofd had afgeslagen en T. dit openspleet en de hersens van zijn vijand verslond, werd Athene vervuld van afschuw en liet hem in de steek.

Lit. J. Schmidt (Roscher 5, 1406-1424). M. van der Kolf (PRE 7A, 1756- 1774). [Schouten]


Tydeus doodt Ismene die een rendez-vous had met haar geliefde Theoclymenus (die wel ontsnapte) (Louvre)


mythen