Baäl-Peor

Baäl-Peor, waarschijnlijk de B. die als lokaal zich manifesterende godheid bij de berg Peor in Moab (Nm 23,28) werd vereerd. Volgens Nm 25,1-5 raakte hier het nomadische Israël voor het eerst verstrikt in de Baälsdienst, die later zulk een groot syncretistisch gevaar voor de Jahwe-religie opleverde (vgl. Dt 4,3; Ps 106,28; Hos 9,10).


Lit. O. Henke, Zur Lage vom Beth Peor (ZDPV 75, 1959, 155163). M. Auerbach, Moses (Amsterdam 1953) 188-191. [Beek]


Lijst van Goden