Septimius Serenus

Septimius Serenus, een der poetae novelli (neoterici) ten tijde van keizer Hadrianus (117-138 nC), auteur van een dichtwerk Opuscula ruralia, waarvan slechts enkele fragmenten (36 versregels) over zijn. De schrijver, die een tijdgenoot was van de metricus Terentianus Maurus, toont een grote vaardigheid in het hanteren van verschillende metra. Voorts valt in zijn werk een duidelijke voorliefde te bespeuren voor diminutiva en archaïsmen, voor opvallende klankcombinaties en vernuftige woordspelingen.


Lit. Fragmenten in Ae. Baehrens, Fragmenta poetarum Romanorum (Leipzig 1886) 384-388 en W. Morel, Fragmenta Poetarum Latinorum Epicorum et Lyricorum praeter Ennium et Lucilium (Leipzig 1927 = Stuttgart 1963) 144-148. - GRL 3, 23v. - E. Castorina, I poetae novelli (Florence 1949) 164-190. H. Bardon, La littérature latine inconnue 2 (Paris 1956) 236-239. [Brouwers]Lijst van Auteurs