Vorige Kaart Forum Volgende

De Templum Sacrae Urbis


Achter het tempeltje van Romulus stond de Templum Sacrae Urbis, de bibliotheek van het Forum Pacis. Op de muur van deze bibliotheek was de stadsplattegrond aangebracht, de Forma Urbis.

De kerk van de SS. Cosma e Damiano is een samenvoeging van het ronde tempeltje van Romulus en een grote rechthoekige zaal, de Templum Sacrae Urbis. In de zesde eeuw is deze kerk gewijd aan deze artsen, de heiligen en tweelingbroers Cosmas en Damianus, die onder keizer Diocletianus (284-305 nC.) werden gemarteld. Zij waren als arts werkzaam in Aegea in het Zuiden van Turkije. Omdat zij een brede kennis van de medische wetenschap hadden en voor hun heilzame arbeid geen vergoeding vroegen, bekeerden zij vele patiënten tot het christelijk geloof. De plaatselijke prefect Lysias liet hen rond 300 na Chr. om die reden onthoofden. Het zesde-eeuwse mozaïek in de apsis, met Petrus en Paulus die Cosmas en Damianus aan Christus voorstellen, in de SS. Cosma e Damiano is een van de mooiste en oudste van Rome en het is dikwijls nagevolgd. Het onderscheidt zich vooral van de andere mozaïeken doordat hier iets van de meesterschap en de stijl van de Hellenistische traditie behouden is gebleven.Vorige Kaart Forum Volgende