Maiestas

Maiestas was in het romeinse strafrecht een zware misdaad tegen de staat. In de republikeinse tijd waren dat o.a. competentieoverschrijding van een veldheer of stadhouder, hoogverraad, landverraad van een ambtenaar. De straf hiervoor was verbanning. In de keizertijd werd de crimen maiestatis een misdaad tegen de keizer of een lid van de keizerlijke familie o.a. oneerbiedigheid tegen de keizer of zijn portret, het uitoefenen van keizerlijke rechten zoals munten maken. De keizer werd langzamerhand als goddelijk persoon beschouwd, zodat een crimen maiestatis ook een misdaad jegens een godheid werd. Bij een proces wegens maiestas werden, anders dan bij een normaal proces, ook vrouwen, kinderen en slaven ondervraagd. De straf hiervoor was de dood.

Register