Perduellio

Perduellio was in het romeinse strafrecht de algemene term voor politieke vergrijpen (hoogverraad, landverraad, aanvallen op magistraten en volkstribunen. In de keizertijd werd de perduellio verdrongen door de crimen maiestatis (majesteitsschennis).

Register