Felicitas

muntFelicitas, romeinse personificatie van het succes, waarschijnlijk in de 2e eeuw vC tot stand gekomen als een bijzonder aspect van de griekse, sinds Hesiodus en Archilochus gepersonifieerde Tyche, met wie de Romeinen reeds eerder Fortuna geïdentificeerd hadden. Te Rome had F. sinds ca. 145 vC een tempel in het Velabrum tussen Capitool en Palatijn, en sinds 40 vC een tweede op de plaats van de ca. 50 vC afgebroken Curia Hostilia op het Forum. Op 9 oktober werden gemeenschappelijke offers gebracht aan F., Venus victrix en de Genius publicus.

De cultus van F. verbreidde zich vooral door toedoen van Sulla, die het cognomen Felix aannam, van Pompeius, Caesar en Augustus. De godin werd graag afgebeeld op keizerlijke munten, met als attributen een horen des overvloeds en een caduceus.


Lit. W. Otto (PRE 6, 2163-2166). J. Gagé (RAC 7, 711-723). - H. Erkell, Augustus, Felicitas, Fortuna. Lateinische Wortstudien (Diss. Göteborg 1952). [Nuchelmans]


Lijst van Namen