Feronia

FeroniaFeronia, ouditalische godin wier cultus vooral in Etrurië en bij de Sabijnen verbreid was; haar voornaamste heiligdommen lagen in het naar de godin genoemde, in 211 door Hannibal verwoeste stadje F. aan de voet van de Soracte, in Tarracina en in het sabijnse Trebula Mutuesca. Over de functies van F. is weinig bekend; in haar tempel te Tarracina konden slaven door te gaan zitten op een heilige steen de vrijheid verkrijgen; in Feronia werd haar hulp, blijkens recente archeologische vondsten, ook ingeroepen door zieken en gebrekkigen. In Rome had de godin sinds de 3e eeuw vC een tempel op het Marsveld.


Lit. H. Steuding (Roscher 1, 1477-1481). - G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer² (München 1912) 285-287. K. Latte, Römische Religionsgeschichte (Müunchen 1960) 189v. [Nuchelmans]


Lijst van Namen