Lemures

Lemures, in Rome de spookgeesten der afgestorvenen, voor wie in de romeinse kalender op 9, 11 en 13 mei de Lemuria werden gevierd. Hiervan is alleen het slotritueel bekend, uit te voeren door de pater farnilias (Ovidius, Fasti 5, 419-492); te middernacht moest hij met bezwerende formules en handelingen de L., die in zijn huis kwamen rondwaren, hieruit verdrijven (vgl. Keren). Sinds Augustus' tijd werden de L. zowel met de larvae (boze geesten) vereenzelvigd als met de manes palerni (geesten der voorvaderen) verward.


Lit. G. Wissowa (Roscher 2, 1938v). Id. (PRE 12, 1931-1933). K. Latte, Römische Religionsgeschichte (München 1967) 98-103. - E. Jobbé-Duval, Les morts malfaisants. Larvae, Lemures, d'après le droit et les croyances populaires des Romains (Paris 1924). [Sanders]


Register