Saturnalia

Saturnalia, zeer oud en belangrijk feest van de romeinse kalender, dat ter ere van Saturnus werd gevierd op 17 december, de verjaardag van de stichting van de Saturnus-tempel bij het Forum. Oorspronkelijk waren de S. dus het feest van het uitgezaaide winterkoren en maakten met de Faunalia, de Consualia, de Opalia en de Larentalia deel uit van de cyclus der chtonische feesten in de maand december. Nog slechts door enkele gentes gevierd in de 3e eeuw vC, ondergingen de S. in 217 vC een grondige vernieuwing, die samenviel met de volledige hellenisering van de Saturnus-cultus: in opdracht van de senaat werd een offer gebracht aan Saturnus, werd naar giekse ritus een lectisternium georganiseerd en een convivium publicum gehouden, na hetwelk men uiteenging met de rituele roep lo Saturnalia. Snel verloren de S. hun agrarisch karakter en evolueerden tot een groots volksfeest, dat op het einde van de republiek reeds drie, onder Domitianus zelfs vijf dagen in beslag nam, resp. van 17 tot en met 19, en van 17 tot en met 21 december. Tot in de 4e-5e eeuw nC vonden de S. plaats in heel het rijk. Het best zijn zij vergelijkbaar met carnaval: alle lagen van de bevolking namen eraan deel en de hele periode werd gekenmerkt door feestelijke uitgelatenheid, waarbij iedereen genoot van alle geneugten die het leven kon bieden, ter herinnering aan de aurea saecula van Saturnus. De scholen kregen vrijaf, men wisselde geschenken uit onder vrienden en verwanten, aarden beeldjes en lichtende kaarsen versierden de woningen, men dronk wijn in overvloed. De slaven, aan wie een uitzonderlijke vrijheid werd toegestaan, lagen aan tafel met hun meesters en veroorloofden zich tegenover hen vrijpostigheden die voor de rest van het jaar ondenkbaar waren. Oorlogvoering was uit den boze en het leger deed zelf volop mee aan de festiviteiten. Diverse facetten van de S. bleven voortleven in de folklore en de religieuze praktijken van de christelijke wereld.


Lit. G. Wissowa (Roscher 4, 436-440). M. P. Nilsson (PRE 2A, 201-211). - W. Fowler, The Roman Festivals of the Period of the Republic (London 1899). V. d'Agostino. Sugli antichi Saturnali (Kivista di Studi Classici 17, 1969, 180-187). [van Uytfanghe]


Lijst van Namen