Antinoüs

borstbeeldAntinous van Claudiopolis in Bithynië, geboren ca. 110 nC, werd vanwege zijn schoonheid en charme de lieveling van keizer Hadrianus (117-138), die hij vergezelde op diens egyptische reis in 122 of 130. Volgens sommigen verdronk hij door een ongeval in de Nijl, volgens anderen zou hij vrijwillig zijn leven hebben gegeven om dat van de keizer te verlengen (Cassius Dio 69, 11,2-3; Historia Augusta, Hadrianus 14, 5-6; Aurelius Victor, Caesar 14,7). Hij werd daardoor naar egyptische opvatting een hsy (Hesies; Esietus). Hadrianus was van zijn dood zozeer onder de indruk dat hij A. vergoddelijkte en om zijn nagedachtenis te eren op de onheilsplaats de stad Antinoupolis stichtte en over het hele romeinse rijk stand- en borstbeelden van A. liet oprichten. Hiervan zijn er ongeveer 300 bewaard gebleven; de bekendste zijn de A. Braschi (Vaticaans Museum), de A. Farnese (Museo Nazionale te Napels) en de A. in het museum van Delphi. Ook op munten en gemmen vindt men zijn beeltenis dikwijls.


Lit. K. Wernicke (PRE 1, 2439-2441). - B. W. Henderson, Life and Principate of the Emperor Hadrian (1923). E. Holm, Das Bildnis des Antinous (Wurzburg 1933). C. W. Clairmont, Die Bildnisse des A. (Rome/Bern 1966). [Nuchelmans/Vergote]


Keizers Rome Lijst van Namen