Balbinus 238
Met deze naam wordt gewoonlijk de romeinse keizer Decimus Caelius Calvinus Balbinus aangeduid. Geboren in 178 nC uit een aanzienlijke senatorenfamilie, was hij in verschillende provincies bij het bestuur werkzaam en bekleedde meermalen, o.a. in 213, het consulaat. In 238 werd B. na het sneuvelen van Gordianus II en de zelfmoord van diens vader Gordianus I door de senaat tot tegenkeizer tegen Maximinus Thrax uitgeroepen, samen met de ervaren officier Marcus Clodius Pupienus Maximus, die van eenvoudige afkomst was; om de soldaten gunstig te stemmen werd hun als hulpkeizer Gordianus III toegevoegd. Pupienus behaalde bij Aquileia militaire successen op de legioenen van de inmiddels door zijn eigen manschappen vermoorde Maximinus. Spoedig echter kregen de beide heersers onenigheid, de onrust in Rome nam toe; na een regering van slechts 99 dagen werden beiden in juli 238 door de praetorianen om het leven gebracht.

Van B. zijn, afgezien van munten met zijn beeldenaar, een tiental afbeeldingen bewaard gebleven; de twee bekendste bevinden zich te Rome, het borstbeeld op een sarcofaag in het Museo delle Catacombe di Pretestato en een bronzen kop in het Vaticaans Museum.Lit. H. G. Mullens, The Revolt of the Civilians A.D. 237-238 (Greece and Rome 17, 1948, 65-77). P. W. Townsend, The Revolution of A.D. 238. The Leaders and their Aims (Yale Class. St. 14, 1955, 49-105). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen