Numerianus 283 - 284


munt

Numerianus, romeinse keizer in 283 en 284. Marcus Aurelius Numerius N. was een jongere zoon van keizer Carus, die hem in 282 tot Caesar verhief. Hij vergezelde zijn vader op diens veldtocht tegen de Perzen en volgde hem, samen met zijn broer Carinus, na zijn dood in 283 op. Verstoken als hij was van militaire talenten gaf hij eerder bezet perzisch gebied weer prijs. Op weg uit het Oosten naar Nicomedia werd hij vermoord door zijn schoonvader, de praefectus praetorio Aper, die op zijn beurt door Numerianus' opvolger Diocletianus gedood werd.Lit. Scriptores Historiae Augustae, Vita Cari, Carini et Numeriani. - W. Henze (PRE 2, 2513v). H. J. Diesner (PRE Suppl. 11, 1967, 1018-1020). - P. Meloni, Il regno di Caro, Numeriano e Carulo (Annali della Facolta di Lettere della Universita di Cagliari 15, 2, 1948). [A. J. Janssen]
Keizers Rome Lijst van Namen